R

Məhyəddin Vaqif oğlu Quliyev 2001 -ci il 16 dekabr tarixində Bakı şəhərində anadan olmuşdur.Orta təhsilini 2007-2016-cı illər arasında 83 nömrəli məktəb liseydə alıb.2019-cu ildən Naxçıvan universitetində ali təhsil alır.

2 iyul 2019-cu il tarixində Azərbaycan Gənclik Platforması və Elmi Araşdırmalar Ictimai Birliyi tərəfindən  təşkil edilmiş Bakı Tiblisi Ərzurum Qaz Boru Kəmərinin Son Illərdəki Nəticəsi və Inkişafı ilə bağlı elmi seminarda iştirak etmişdir