R

Layihənin həyata keçirildiyi tarix: 25 may -25 iyul 2001-ci il.

Donor: BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı.

Layihənin həyata keçirildiyi əhatə dairəsi: Füzuli rayonunun Horadiz qəsəbəsi, Əhmədalılar, Mollaməhərrəmli, Babı, Arayatlı və Kərimbəyli kəndləri.

Layihənin məqsədi: Qarabağ müharibəsində və digər səbəblərdən əlil olanlara dərzilik, ayaqqabı və məişət cihazlarının təmiri peşələrinin öyrədilməsi olmuşdur. Təlim avadanlıqları ilə təchizat BAMF-ın hesabına aparılmışdır.

Əldə edilən nəticə: Layihə həyata keçirildiyi dövrdə peşə vərdişlərinin öyrədilməsi təliminə 60 nəfərə yaxın adam cəlb edilmiş, təcrübəli ustaların hesabına onlara dərzilik, ayaqqabı və məişət cihazlarının təmiri peşələri öyrədilmişdir.