R

“Avrasiya press” nəşriyyatının Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin “Azərbaycan dilində latın qrafikası
ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında”
12 Yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə hazırlayıb nəşr etdiyi kitabların

S i y a h ı s ı


1. Abdulla Şaiq
Əsərləri. I cild. Bakı, «Avrasiya press», 2005, 496 səh., t. 25000

2. Abdulla Şaiq
Əsərləri. II cild. Bakı, «Avrasiya press», 2006, 568 səh., t. 25000

3. Abdulla Şaiq
Əsərləri. III cild. Bakı, «Avrasiya press», 2006, 536 səh., t. 25000

4. Antik ədəbiyyat antologiyası. I cild. Bakı, «Avrasiya press», 2007, 496 səh., t. 2500

5. Antik ədəbiyyat antologiyası. II cild. Bakı, «Avrasiya press», 2007, 272 səh., t. 2500

6. Aşıq Alı
Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Avrasiya press», 2007, 1925 səh., t. 2500

7. Aşıq Şəmşir
Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Avrasiya press», Bakı, 2007, 400 səh., t. 25000

8. Aşurbəyli Sara
Şirvanşahlar dövləti. Bakı, «Avrasiya press», 2006, 416 səh., t. 25000

9. Aşurbəyli Sara

10.Azərbaycan qadın şairləri antologiyası.
Bakı, «Avrasiya press», 2005, 256 səh., t.500
Bakı şəhərinin tarixi. Bakı, «Avrasiya press», 2006, 416 səh., t. 25000

11. Bakıxanov Abbasqulu Ağa
Əsərləri, Bakı, «Avrasiya press», 2005, 488 səh., t. 25000

12. Balasaqunlu Yusif
Qudatku bilik. Bakı, «Avrasiya press», 2007, 440 səh., t. 25000

13. Bunin
Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Avrasiya press», 2006, 320 səh., t. 25000

14. Cabbarzadə Zeynal
Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Avrasiya press», 2005, 224 səh., t. 25000

15. Çexov Anton
Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Avrasiya press», 2007, 312 səh., t. 25000

16. Çəmənzəminli Yusif Vəzir
Seçilmiş əsərləri. I cild, Bakı, «Avrasiya press», 2005, 360 səh., t. 25000

17. Çəmənzəminli Yusif Vəzir
Seçilmiş əsərləri. II cild. Bakı, «Avrasiya press», 2005, 664 səh., t. 25000

18. Çəmənzəminli Yusif Vəzir
Seçilmiş əsərləri. III cild, Bakı, «Avrasiya press», 2005, 440 səh., t. 25000

19. Dəhləvi
Şirin və Xosrov. Bakı. «Avrasiya press», 2006, 248 səh., t. 25000

20. Drayzer Teodor
Kerri bacı. Bakı, «Avrasiya press», 2007, 472 səh., t. 25000

21. Elçin
Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Avrasiya press», 2006, 432 səh., t. 25000

22. Esxil
Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Avrasiya press», 2005, 200 səh., t. 25000

23. Əfəndiyev İlyas
Seçilmiş əsərləri. I cild Bakı, «Avrasiya press», 2005, 280 səh., t. 25000

24. Əfəndiyev İlyas
Seçilmiş əsərləri. II cild, Bakı. «Avrasiya press», 2005, 336 səh., t. 25000

25. Əfəndiyev İlyas
Seçilmiş əsərləri. III cild. Bakı, «Avrasiya press», 2005, 448 səh., t. 25000

26. Əkinçi. Bakı, «Avrasiya press», 2005, 496 səh., t. 25000

27. Gülşəni Bərdəi
Divan. Bakı, «Avrasiya press», 2006, 416 səh., t. 25000

28. Heminquey
Əcəl zəngi. Bakı. «Avrasiya press», 2006, 472 səh., t. 25000

29. Həmid Nitqi
Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Avrasiya press» , 2006, 152 səh., t. 25000

30. İbrahimbəyli Rüstəm
Seçilmiş əsərləri. I cild. Bakı, «Avrasiya press», 2006, 312 səh., t. 25000

31. İbrahimbəyli Rüstəm
Seçilmiş əsərləri. II cild. Bakı, «Avrasiya press», 2006, 288 səh., t. 25000

32. İbrahimbəyov Maqsud
Seçilmiş əsərləri. I cild, Bakı. «Avrasiya press», 2007, 392 səh., t. 25000

33. İbrahimbəyov Maqsud
Seçilmiş əsərləri. II cild, Bakı, «Avrasiya press», 2007, 240 səh., t.25000
34. İbrahimov Hüseyn
Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Avrasiya press», 2005, 384 səh., t. 25000

35. İrvinq Stoun
Yaşamaq yanğısı. Bakı, «Avrasiya press», 2006. 456 səh., t. 25000

36. Kalankatlı Musa
Alban tarixi. Bakı, «Avrasiya press», 2007, 296 səh,. t. 25000

37. Köçərli Firudin bəy
Azərbaycan ədəbiyyatı. I cild. Bakı, «Avrasiya press», 2005, 560 səh., t. 25000

38. Köçərli Firudin bəy
Azərbaycan ədəbiyyatı. II cild. Bakı. «Avrasiya press», 2005, 464 səh., t. 25000

39. Kuprin
Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Avrasiya press», 2006, 368 səh., t. 25000

40. Qasım bəy Zakir
Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Avrasiya press», 2007, 432 səh., t. 25000

41. Qasımzadə Qasım
Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Avrasiya press», 2005, 280 səh., t. 25000

42. Qənizadə Sultan Məcid
Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Avrasiya press», 2006. 200 səh., t. 10000

43. Qılman İlkin
Seçilmiş əsərləri. I cild. Bakı. «Avrasiya press», 2006, 230 səh., t. 25000

44. Qılman İlkin
Seçilmiş əsərləri. II cild. Bakı, «Avrasiya press», 2006, 408 səh., t. 25000

45. Qoqol
Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Avrasiya press», 2006. 320 səh., t. 25000

46. Qonçarov
Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Avrasiya press», 2006. 344 səh., t. 25000

47. Qorki Maksim
Seçilmiş əsərləri. I cild Bakı, «Avrasiya press», 2006. 264 səh., t. 25000

48. Qorki Maksim
Seçilmiş əsərləri. II cild, Bakı, «Avrasiya press», 2006, 360 səh., t. 25000

49. Qriboyedov
Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Avrasiya press», 2006, 160 səh., t. 25000

50. Marağayi
İbrahim bəyin səyahətnaməsi. Bakı, «Avrasiya press», 2006, 456 səh., t. 25000

51. Mehdi Hüseyn
Seçilmiş əsərləri. I cild. Bakı, «Avrasiya press», 2005, 320 səh., t. 25000

52. Mehdi Hüseyn
Seçilmiş əsərləri. II cild. Bakı, «Avrasiya press», 2005, 312 səh., t. 25000

53. Mehdi Hüseyn
Seçilmiş əsərləri. III cild. Bakı, «Avrasiya press», 2005, 312 səh., t. 25000

54. Məmməd Aslan
Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Avrasiya pres», 2006, 320 səh., t. 25000

55. Məmməd Rahim
Seçilmiş əsərləri. I cild. Bakı, «Avrasiya press», 2006, 368 səh., t. 25000

56. Məmməd Rahim
Seçilmiş əsərləri. II cild. Bakı, «Avrasiya press», 2006, 272 səh., t. 25000

57. Məmmədxanlı Ənvər
Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Avrasiya press», 2005, 416 səh., t. 25000

58. Mirzəli Möcüz
Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Avrasiya press», 2006, 240 səh., t. 25000

59. Mümtaz Salman
Azərbaycan ədəbiyyatı qaynaqları. Bakı, «Avrasiya press» 2007, 440 səh., t. 25000

60. Oleşa Yuri
Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Avrasiya press», 2006, 200 səh., t. 25000

61. Paustovski
Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Avrasiya press», 2006, 320 səh., t. 25000

62. Puşkin Aleksandr
Seçilmiş əsərləri. I cild. Bakı, «Avrasiya press», 2006, 280 səh., t. 25000

63. Puşkin Aleksandr
Seçilmiş əsərləri. II cild. Bakı, «Avrasiya press», 2006, 320 səh. t. 25000

64. Radişşev A
Peterburqdan Moskvaya səyahət. Bakı, «Avrasiya press», 2006, 184 səh., t. 25000

65. Rus ədəbiyyatı antologiyası. I cild. Bakı, «Avrasiya press», 2007, 232 səh., t. 25000

66. Rus ədəbiyyatı antologiyası. II cild. Bakı, «Avrasiya press», 2007, 408 səh., t. 25000

67. Rustaveli Şota
Pələng dərisi geymiş pəhləvan. Bakı, «Avrasiya press», 2006, 232 səh., t. 25000

68. Sabit Rəhman
Seçilmiş əsərləri. I cild. Bakı «Avrasiya press», 2005, 312 səh., t. 25000

69. Sabit Rəhman
Seçilmiş əsərləri. II cild. Bakı. «Avrasiya press», 2005, 328., t. 25000

70. Seyidzadə Mir Mehdi
Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Avrasiya press», 2006, 320 səh., t. 25000

71. Şəhriyar Məhəmmədhüseyn
Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Avrasiya press», 2005. 480 səh., t. 25000

72. Şirvani Seyid Əzim
Əsərləri. I cild Bakı, «Avrasiya press», 2005, 400 səh., t. 25000

73. Şirvani Seyid Əzim
Əsərləri. II cild. Bakı «Avrasiya press», 2005. 384 səh., t. 25000

74. Şirvani Seyid Əzim
Əsərləri. III cild. Bakı, «Avrasiya press», 2005. 388 səh., t. 25000

75. Şoloxov Mixail
Sakit Don. I cild. Bakı. «Avrasiya press», 2007, 432 səh., t. 25000

76. Şoloxov Mixail
Sakit Don. II cild. Bakı. «Avrasiya press», 2007, 408 səh., t. 25000

77. Şoloxov Mixail
Sakit Don. III cild. Bakı, «Avrasiya press», 2007, 432 səh., t. 25000

78. Şoloxov Mixail
Sakit Don. IV cild. Bakı. «Avrasiya press», 2007, 496 səh., t. 25000

79. Vəliyev Əli
Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Avrasiya press», 2005, 320 səh., t. 25000

80. Yan Vasili
Çingiz xan. Bakı, «Avrasiya press», 2006, 344 səh., t. 25000

81. Yesenin Sergey
Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Avrasiya press», 2006, 176 səh., t. 25000

“Avrasiya press” nəşriyyatının Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə hazırlayıb nəşr etdiyi kitabların

S i y a h ı s ı1. Almas İldırım
Boğulmayan bir səs. Bakı, «Avrasiya press», 2007, 392 səh., t. 1000

2. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Qanunvericiliyi toplusu. I cild. Bakı, «Avrasiya press», 2012, 522 səh. t. 500

3. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Qanunvericiliyi toplusu. II cild. Bakı, «Avrasiya press», 2012, 504 səh. t. 500

4. Cavid Hüseyn
Dram əsərləri. Bakı, «Avrasiya press», 2007, 460 səh., t. 1000

5. Dünya Ədəbiyyatı antologiyası
I cild. Bakı, «Avrasiya press», 2010, 436 səh. t. 500

6. Dünya Ədəbiyyatı antologiyası
II cild. Bakı, «Avrasiya press», 2010, 420 səh. t. 500

7. Esmira Fuad
Söz sərrafı Şəhriyar. Bakı, «Avrasiya press», 2010, 304 səh. t. 500

8. Əlibəyli Xanımana
Əsərləri I cild. Bakı, «Avrasiya press», 2008, 240 səh., t. 1000

9. Əlibəyli Xanımana
Əsərləri. II cild. Bakı, «Avrasiya press», 2008, 240 səh., t. 1000

10. Hüseyn Abbaszadə.
Nurdan Yoğrulmuşlar. Bakı, «Avrasiya press», 2008, 552 səh., t. 500

11. İlqar Fəhmi
Bakı tarixindən kollaj. Bakı, «Avrasiya press», 2007, 200səh., t. 500

12. İnqilab Kərimov
Pyes. Teatr əhvalatları, Hekayələr, rəvayətlər. Bakı, «Avrasiya press», 2011, 376 səh. t. 500
Seçilmiş əsərləri. III cild. Bakı, «Avrasiya press», 2008, 256 səh., t. 1000

13. İsa Muğanna
Seçilmiş əsərləri. I cild. Bakı, «Avrasiya press», 2009, 424 səh. t. 1000

14. İsa Muğanna
Seçilmiş əsərləri. II cild. Bakı, «Avrasiya press», 2009, 432 səh. t. 1000

15. İsa Muğanna
Seçilmiş əsərləri. III cild. Bakı, «Avrasiya press», 2009, 304 səh. t. 1000

16. İsa Muğanna
Seçilmiş əsərləri. IV cild. Bakı, «Avrasiya press», 2009, 576 səh. t. 1000

17. İsa Muğanna
Seçilmiş əsərləri. V cild. Bakı, «Avrasiya press», 2009, 480 səh. t. 1000

18. İsa Muğanna
Seçilmiş əsərləri. VI cild. Bakı, «Avrasiya press», 2009, 384 səh. t. 1000

19. Müşfiq Mikayıl
Seçilmiş əsərləri I cild. Bakı, «Avrasiya press», 2008, 244 səh. t. 1000

20. Müşfiq Mikayıl
Seçilmiş əsərləri. II cild. Bakı, «Avrasiya pres», 2008, 248 səh., t. 1000

21. Müşfiq Mikayıl

22. Stanislavski K.S.
Seçilmiş əsərləri. I cild. Bakı, «Avrasiya press», 2011, 472 səh. t. 500

23. Stanislavski K.S.
Seçilmiş əsərləri.II cild. Bakı, «Avrasiya press», 2011, 384 səh. t. 500

24. Üzeyir Bəy Hacıbəyli
Bayrağımız sarsılmaz. Bakı, «Avrasiya press», 2011, 428 səh. t. 500


“Avrasiya Press” nəşriyyatının
nəşr etdiyi digər kitablar


1. Almaz Sahilə
Yazılmayan tale. Bakı, «Avrasiya press», 2006, 200 səh., t. 500

2. Baburnamə. Bakı, «Avrasiya press», 2011, 472 səh., t. 500

3. Bəhmənli Vaqif
Poeziya 1. Bakı, «Avrasiya press», 2006, 416 səh., t. 1000

4. Bəhmənli Vaqif
Poeziya 2. Bakı, «Avrasiya press», 2006, 424 səh., t. 1000

5. Bəhmənli Vaqif
Poeziya 3. Bakı, «Avrasiya press», 2006, 432 səh., t. 1000

6. Bəhmənli Vaqif
Sınıq güzgü. Bakı, «Avrasiya press», 2006, 632 səh., t. 1000

7. Bəhmənli Vaqif
Dombagözün sərgüzəştləri. Bakı, «Avrasiya press», 2005, 152 səh. t. 1000

8. Bu onların taleyidir. Bakı, «Avrasiya press», 2008, 136 səh. t. 500

9. Elşad Paşasoy
Bir bazar günü. Bakı, «Avrasiya press», 2010, 480 səh., t. 500

10. Etibar Muradxanlı
Siz mühasirədəsiniz, leytenant. Bakı, «Avrasiya press», 2009, 152 səh., t. 300

11. Əfəndi Hüseyn
Domino. Bakı, «Avrasiya press», 2004, 128 səh., t. 500

12. Füzuli şəhidləri. Bakı, Avrasiya press, 1995, 112 səh., t. 5000

13. Gülgün Rəhilə
Elmira… zərifliyin gücü. Bakı, «Avrasiya press», 2006, 152 səh., t. 500

14. Haynrix Hayne
Şeirlər (Tərcümə edəni Yusif Savalan). Bakı, «Avrasiya press», 2008, 128 səh., t. 300

15. Həqiqətlə üzbəüz. Bakı, «Avrasiya press», 2009, 88 səh., t. 300

16. İqlim dəyişmələri və ekoloji stabillik. Bakı, «Avrasiya press», 2011, 104 səh., t. 500

17. İlham Qaliboğolu.
Daş qəfəs. Bakı, «Avrasiya press», 2009, 120 səh., t. 500

18. Jurnalistlər üçün praktiki vəsait. Bakı, «Avrasiya press», 2002, 116 səh., t. 300

19. Kifayət İsmayılqızı
Uzaqlıq. Bakı, «Avrasiya press», 2009, 160 səh., t. 200

20. Qulu Ağsəs
Nabran Novellası. Bakı, «Avrasiya press», 2009, 336 səh., t. 250

21. Laura Cəbrayıllı
Yeddinci qat. Bakı, «Avrasiya press», 2010, 328 səh., t. 250

22. Media soraqça. Bakı, «Avrasiya press», 2004, 86 səh., t. 500

23. Media soraqça. Bakı, «Avrasiya press», 2008, 116 səh., t. 300

24. Nəzir Şaban
Bağışla məni vətən. Bakı, «Avrasiya press», 2006, 112 səh., t. 200

25. Ülkər Aslanlı
Слёзы неба. Bakı, «Avrasiya press», 2009, 192 səh., t. 200

26. Yalçın Qoca
Hələ ki təmizəm. Bakı, «Avrasiya press», 1998, 62 səh., t. 1000